300 brugklassers komen met 72 oplossingen Terug

Een week lang hielden de 1e klassers van het Amstelveen College zich met niets anders bezig dan met ondernemen met afval. Door onderzoek raakten ze bekend met redenen waarom zwerfafval en afvalverbranding een probleem is. En al gingen ze aan de slag met een oplossing. Met behulp van het Waste Away Challenge programma en de coaches hadden ze 3 dagen om van idee via testen naar prototype en presentatie voor de jury te gaan. We hebben niet alleen 330 leerlingen op het Amstelveen College zo gek gekregen om een hele week oplossingen te bedenken voor zwerfafval en afvalverbranding... We zijn er ook nog mee in krant gekomen! En de wethouder heeft er mooie woorden voor over! Zie o.a.: http://www.meerbode.nl/afvalproject-op-het-amstelveen-college/